* ยินดีต้อนรับสู่ คณะตำรวจศาสตร์ *** Welcome Faculty of Police Sciences*** Tel. 034-312025 คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ที่เว็บบอร์ดของคณะ ( คลิ๊ก )***

ติดต่อเรา
 
 
 พล.ต.ต.โสภณ ศรีวพจน์
ศาสตราจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 081-916-9446
E:mail : srivapot.ss@gmail.com
 
 พล.ต.ต.พิศาล มุขแจ้ง
ศาสตราจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 081-409-3412
E:mail : pisanmook@hotmail.com
 
 พล.ต.ต.หญิง นัยนา เกิดวิชัย
ศาสตราจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Te. 080-777-5888
E:mail : naiyana2929@hotmail.com
 
 พ.ต.อ. พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
ศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 081-826-4191
E:mail : pongson1632@gmail.com
 
 พ.ต.อ. วีรพล กุลบุตร
ศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 086-885-8462
E:mail : gveerapol@gmail.com
 
 พ.ต.อ. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
ศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 089-813-7359
E:mail : chakrapong.toy@gmail.com
 
พ.ต.อ.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 084-751-1188
E:mail : kittanathat@hotmail.com
 
 พ.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 081-554-4116
E:mail :luck2008_191@hotmail.com
 
 พ.ต.อ.อาญา สิงห์ไกร
รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 081-827-0841
E:mail : arya.si@hotmail.com
 
 พ.ต.อ.นนท์วินิจ เจริญนวชัย
รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 081-844-2693
E:mail : nonthwinit@gmail.com
 
 พ.ต.อ.ทิวลิป เครือมา
รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 080-203-2489
E:mail : tulipkm@hotmail.com
 
พ.ต.อ.ฐนปกรณ์ พรหมมินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 084-160-1632
E:mail : tanapakron@gmail.com
 
รศ. พ.ต.อ.หญิง อณิญพิไล เงินวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Tel. 086-027-7919
E:mail : aninpilai@hotmail.com
 
หน้า : 1 2 3 4