* ยินดีต้อนรับสู่ คณะตำรวจศาสตร์ *** Welcome Faculty of Police Sciences*** Tel. 034-312025 คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ที่เว็บบอร์ดของคณะ ( คลิ๊ก )***

ติดต่อเรา
 
Google

Google
Police Science

ปรึกษาอาจารย์ ที่ปรึกษา
(คลิ๊ก)

         
       
    พ.ต.ท.ประมาณ ชาติป่าสัก
รอง ผกก.สง.คตศ.รร.นรต.
   
    pasak.nopmark@gmail.com    
         
   
  พ.ต.ท.หญิง ศรีจันทร์ ศรีนิล
สว.สง.คตศ.รร.นรต.

งานการเงินและพัสดุ
งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
srichan2011@hotmail.com
พ.ต.ท.ประเสริฐ อยู่ยอด
สว.สง.คตศ.รร.นรต.

งานแผนงานและงบประมาณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
yuyod.04@gmail.com
พ.ต.ต.นพดล พุกเมือง
สว.สง.คตศ.รร.นรต.
งานธุรการและทะเบียนพล
 
         
   
  ร.ต.ท.หญิง ดวงรัตน์ อาษาสนา
รอง สว.สง.คตศ.รร.นรต.

งานธุรการและทะเบียนพล
ddpp2005@hotmail.com
ร.ต.ท.วสันต์ น้อยห่วง
รอง สว.สง.คตศ.รร.นรต.

งานธุรการและทะเบียนพล
vasan.n@hotmail.co.th
ร.ต.ท.หญิง ลักษมณต์ รักษามั่น
รอง สว.สง.คตศ.รร.นรต.

งานการเงิน
ragtukta@hotmail.com
 
         
   
  ร.ต.ท.หญิง กัญญารัตน์ เขียวอ่อน
รอง สว.สง.คตศ.รร.นรต.

งานธุรการและทะเบียนพล
jaaee-152@hotmail.com
ร.ต.ท.หญิง สุรกัญญา คำศรี
รอง สว.สง.คตศ.รร.นรต.

งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
far_oat@hotmail.com
ร.ต.ต.สมชาย นิลน้อย
รอง สว.สง.คตศ.รร.นรต.

งานการเงินและพัสดุ
 
         
   
  ร.ต.ท.หญิง สนธิฌา วิเชียรประพันธ์
รอง สว.สง.คตศ.รร.นรต.
งานแผนและงบประมาณ
fino2525@gmail.com
ร.ต.ท.หญิง สุมิตรา แก้วเขียว
รอง สว.สง.คตศ.รร.นรต.
งานการเงินและพัสดุ
porpor70@hotmail.com
ส.ต.อ.หญิง กาญจนา แก้วกังวาล
ผบ.หมู่ สง.คตศ.รร.นรต.

งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
pui.rpca@gmail.com